ใช้ excel2007 อยู่ กำลังจะทำบาโค้ด เพื่อไปใช้ในงานเลือกตั้ง

โดยจะให้ใช้ที่สแกนหลายๆ อันได้ในเวลาเดียวกัน
มีกราฟแสดงผล และคะแนน
โดยกำหนดให้ตัวเลขตัวหนึ่งในบาโค้ดเป็นเบอร์ผู้สมัคร อีกตำแหน่งของบาโค้ดเป็นคะแนน1คะแนนเพื่อนำคะแนน 1คะแนนไป+เรื่อยๆเมื่อยิงบาโค้ด

ติดตรงที่ทำยังไงที่จะให้โปรแกรมรู้ว่าตำแหน่งหนึ่งคือเบอร์ผู้สมัคร อีกตำแหน่งเป็นคะแนน

นำไป+เรื่อย ๆ แล้วแสดงเป็นกราฟ ผลคะแนนรวม

ผมว่า Excel น่าจะทำได้ แต่ติดตรงว่า มันต้องเขียน code Excel

ใครมีฝีมือ ช่วยหน่อยครับ

ชอบคุณครับ ( ถ้าไม่เข้าใจที่อธิบายถามก่อนได้ )