ต้องการใช้ฟังเพลง โทรเข้าโทรออก ถ้าเป็นจำพวก PDA PHONE ก็ดีครับ