มันขึ้นว่า
-THE KEY CODE YOU ENTER APPEARS TO BE VALID. ACTIVISION WILL NAVER ASK YOU KEU CODE.DON'T TELL IT TO ANYONE! DON'T lose you key code

-error 1308 .sourse file not found:f:\setup\data\main\iw_00.iwd verify that the exists and that you canaccessit

ต้องทำยังไงครับ ขอบคุณครับ

ลองหลายครั้งแล้ว re เครื่องใหม่ก็ไม่ได้ครับ อยากเล่นมากๆ