ไม่ทราบว่า spec ตามลายเซ็นต์นี่
ถ้าจะอัพเป็น GF 9800X2 นี่จะพอไหมครับ?
แล้วถ้าไม่พอต้องใช้ PSU เท่าไรครับ?
ขอบคุณครับ