ที่ถามเพราะว่า กะว่าจะโหลดมาเล่น แล้วถามว่า ยังมีคนเล่นกันอยุ่ไหม

แล้วเล่นเยอะป่ะครับ

แล้วเล่น สามารถ ใช้ไมค์สนทนาได้ป่ะ