งบ 15000-16000 ขอ AMD แรง ๆ ให้หน่อยครับ ไม่จอครับ

HD 500 RAM 4 ช่วยจัดให้ทีครับ