รบกวนขอ driver หน่อยครับ แผ่นมันหาย ไม่รู้ด้วยว่ามันรุ่นไหน