ถ้าปรับได้อยู่ตรงไหรหรือครับ แล้วถ้า จะoc กับ7850 ควรทำอย่างไรดีครับ