เดี๋วยซื้อมาเล่นไม่ได้
ปล.CF ทำข้ามยี่ห้อได้ไหมครับถ้ารุ่นเดียวกัน