รบกวนถามอีกครั้ง handdy drives ขึ้นข้อความ the directory or file cannot be created เวลาจะ save จะแก้ไขได้อย่างไร

ทั้งๆที่ยังมีพื้นที่ว่างเหลือตั้งเยอะ ขอบคุณครับ