โปรแกรมดูรูป Xnview พกพาไปไหนๆ ได้ Option มากมาย
Xnview : โปรแกรม ดูรูปภาพ มีความสามารถทัดเทียมกับโปรแกรมชื่อดัง เช่น ความสามารถในการแสดงภาพแบบต่างๆ การสร้างสไลด์โชว์ หรือ Batch processing ในการแปลงไฟล์ต่างๆ นอกจากนี้ยังสนับสนุนรูปแบบไฟล์หนัง และไฟล์เพลงได้อีกหลายรูปแบบ

Download
http://www.maportable.com/xnv_iew.html

ภาพตัวอย่าง
http://www.s1.skpic.com/viewer.php?i...240471471j.jpg

เครดิตข้อมูล : lanta.giti.nectec.or.th/drupal/?q=node/646