ของผมมันมีเสียง อ็อดๆ ดังเป็นระยะๆ ครับ มันเป็นที่อะไรครับ