ลงโปรแกรมแล้ว ต้อง ปรับ ค่าอะไร ตรงไหนไหมคับ


ผมใช่ การ์ซาว SB 0100 ด้วยคับ ใช่ ไดร์เวอร์ KX