คือผมใช้ node32
แต่ยังโดน Trojun เล่นงาน
แล้วโปรแกรมก็ไม่สามารถลบได้
พี่ๆช่วยแนะนำทีครับ

ชื่อโทรจัน

C:\WINDOWS\system32\omfik.dll - Win32/Rootkit.Podnuha.NCB trojan