คือ มันโดน ไวรัสพวก ก๊อตซิล่า อะคับพอโหลด ตัวฆ่ามาแล้ว พอลบออก
หน้าเว็ปชอบค้างอะคับหรือเปิดหลายๆหน้ามัน ก็ค้างเลย ปิดหน้านึง
มันปิดให้หมดเลยแล้วก็พิมภาษาไทย ในเว็ปไม่ได้ด้วยเพิ่งเป็นคับแต่ก่อน
ไม่เคยค้างคับ ใครรู้ ช่วยที่คับ
ขอบพระคุณ ร่วงหน้าครับ