ตัวเก่าใช้ไม่ได้คับ โหลดมาก้ใช้ไม่ได้อะคับ ช่วยทีคับ