ตอนเสียบเข้าไป มัน เรียก Driver นะ

แต่พอเทสปุ่ม กดไม่ได้เลยซักอัน ทั้ง 1 และ 2