overclockzonefanpage  overclockzoneth  TV  
Results 1 to 5 of 5

Thread: สัญญาณ Wi-Fi มีรัศมีกี่เมตร ครับ

 1. #1
  OverclockZone Member FreeDom's Avatar
  Join Date
  16 Sep 2006

  Default สัญญาณ Wi-Fi มีรัศมีกี่เมตร ครับ

  วงรัศมี ของ wi-fi มันไำด้กี่่เมตร ครับ ใช้ ADSL GATEWAY WAG54G แล้ววง ขนาดกี่เมตร
  ที่รัศมีจะเค้ม สุด ๆ ครับ

 2. #2
  OverclockZone Member maxzerker's Avatar
  Join Date
  17 Sep 2006

  Default

  อยู่ที่สถานที่ บอกตายตัวไม่ได้ครับ

 3. #3
  OverclockZone Member FreeDom's Avatar
  Join Date
  16 Sep 2006

  Default

  ถ้าเป็นบ้านคนปกติ ๆ ละครับ วงรัศมีของมันจะประมาณกี่เมตร

 4. #4
  OverclockZone Member ninep's Avatar
  Join Date
  2 Jan 2007

  Default

  Planex AP54SGX 8 เมตร+ประตูกั้น สัญญาณเต็ม 54Mbps

 5. #5
  โจ้
  Guest

  Default

  ความเร็วที่ใช้ในการ Connect ระบบเครือข่าย Wi-Fi อาจจะไม่ได้ที่ความเร็วสูงสุด อันเนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น
  - อุปกรณ์ Wireless แต่ละยี่ห้อ มีคุณสมบัติและความเสถียรภาพของสัญญาณไม่เท่ากัน
  - สภาพอากาศและอุณหภูมิ เช่น อากาศร้อน อากาศเย็นหรือฝนตก มีผลต่อความเร็ว
  - ระยะทางระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับอุปกรณ์ Access Point
  - สิ่งที่กีดขวางสัญญาณ เช่น ผนังห้อง กำแพง สัญญาณรบกวน มุมอับของห้อง เป็นต้นBookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •