ถึงตอนที่ย้อนกลับไป numor mine อีกครั้งเพื่อเอา tablet ครับแล้วเราจะได้ skill summon ของ emmy

พอได้กลับมาแล้วไปไหนต่ออะครับ