อยากทราบรายละเอียด โปรโมชั่นของเน็ต true หรือเว็บไซต์ของเน็ต true
ขอบคุณครับ