มันมีรุ่นที่กินไฟ 65W กับ 35W อ่ะครับ ไม่ทราบว่าร้านไหนมีขายมั่งครับ