ขอ Patch Konami 1.3 No-DVD หน่อยครับ ผมลงทีไรมันขอ CD-DVD ครับ