รวมโปรแกรม แกล้งคน ชุด 1 มี 6 โปรแกรม เด็ด
**ประกอบด้วย
1-คีย์บอร์ดปั่นป่วน 2-ซ่อนไอคอนบนหน้าจอคอม 3-ไดรฟ์ซีดีเปิดปิดเอง 4-ทำให้จอมอนิเตอร์เสีย 5-ทำให้เมาส์ติดๆ ขัดๆ 6-ทำให้เวลาเพี้ยน
โปรแกรมทุกตัวสามารถสั่งให้ออกได้ ด้วยการนำเม้าไปไว้ที่มุมบนสุดของจอ

Download Fake1
http://www.skupload.com/fak-e1.html

ภาพตัวอย่าง
http://www.s1.skpic.com/viewer.php?i...240212520e.jpg