ใช้ Asus P5Q-em ครับ

ไฟด้านหลังมันมี 2 ดวง

แต่มันติด ดวงเดียวด้านขวา เป็นสีส้มนะครับ

ส่วนด้านซ้ายไม่ติดเลย

เวลาเล่นเนต ไฟดวงขวาที่เป็นสีส้มก็จะกระพริบ

อ่านในคู่มือมันน่าจะติดสองดวงนะครับ

ตกลงมันเสียหรือเปล่า