ใช้พิมพ์งาน เล่น internet ดูหนังฟังเพลง
โปรแกรม Photophop

ช่วยแนะนำรุ่นบวกยี่ห้อหน่อยครับ งบ 15000 บาท