พอจะมีใหมครับเพราะเร้าร์เตอร์ตัวเก่าผมไหม้ไปแล้ว-*-