สมมติ ถ้า System เป็นอย่างนี้
1.Cpu X2 3800+
2.Mainboard Asus M2NE-SLI
3.HDD 160 Gb.(ยังไม่รู้จะเอา Seagate or Western)
4.VGA Spark 8800GTS 340 Mb.
5.DVD Asus Light Script
6.Ram DDR2 512x2 = 1 Gb.
7.Fan Case ซัก 4 ตัว
อยากทราบว่าถ้าใช้ Power Supply ซัก 460 W. จะพอไหมครับ เน้นเล่นเกมส์ เผอิญไม่แน่ใจเรื่องการกินไฟของ 8800 น่ะครับ