อันนี้คือสายที่ leona g9 ให้มาให้


ส่วนอันนี้คือ line out analog ของ Creative X-Fi Surround 5.1 USB


ขอบคุณครับ