ตัวนี้มันติดตั้งอย่างไรครับ งงมาก ติดตั้งเสร็จแล้วเปิดใช้ไม่ได้ครับ ติดตั้งใน window XP S2 S3 ไม่ได้ทั้งนั้น มันมีวิธีติดตั้งอย่างไรบ้าง ใครก็ได้ช่วยผมที ครับ