คือที่บ้านใช้อยู่รุ่นนี้เลย เปิดทั้งวันทั้งคืนทีนี้ มันก็ถอดเสาได้นะครับ

หมุนๆเกลียวๆมันออกมาได้ แต่หลายๆคนบอกว่าเปลี่ยนเสาไม่ได้

ผมก็เลยงงสรุปว่ามันเปลี่ยนเสาได้ไหม เพราะกำลังคิดอยู่ครับ

ว่าจะไปซื้อเสารับสัญญาณมาเพราะตอนนนี้ laptopที่ชั้นสองรับได้แค่

11mb เองครับ หรือว่าเราควรจะไปซื้อ เสามาต่อที่โน้ตบุ้คให้มันรับได้แรงขึ้นครับ

ขอคำแนะนำจากผู้รู้ทีครับ จะเอาไว้โหลดบิทได้ดีขึ้นครับ