IE8 เข้าใช้ hotmail ไม่ได้ พอหน้าเวป hotmail คอมจะฟ้องข้อความตามล่างข้างครับ


Windows Live ID ต้องใช้ JavaScript ในการลงชื่อเข้าใช้ ซึ่งเว็บเบราว์เซอร์นี้อาจไม่สนับสนุน JavaScript หรือปิดการใช้งานไว้

หากต้องการเปิดการใช้งานหรือตรวจสอบว่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณสนับสนุน JavaScript หรือไม่ กรุณาดูวิธีใช้แบบออนไลน์ในเบราว์เซอร์ของคุณ


ผมลองลงโปรแกรม Java(TM) 6 update13 แต่ก็ยังใช้ไม่ได้ครับ