วันที่ 13-14-15 truewifi ไม่ใด้เลยอ่ะ แต่ เข้าเว็บwifi ของมันใด้นะ เข้าไม่ใด้แค่หน้าล๊อคอินอ่ะ
สอบถามพนักงานมันก้อบอกว่าเข้าใด้ปกติ คัยเข้าไม่ใด้มั่งหรอ หรือว่าเป็นแต่เราคนเดียวหว่า