ใช้โปรแกรมอยู่อันหนึ่ง ชื่อ amplitube 2 มีอาการตอนเปิดใช้ครั้งแรกจะรีสตาร์ทเครื่องทุกครั้ง
แต่พอรีสตาร์ทเสร็จ เปิดใช้ครั้งต่อไปก็ไม่มีอาการ เป็นเพราะอะไรเหรอครับใครรู้ช่วยด้วย แต่โปรแกรม
อื่นไม่เป็น เคยลบออกลงใหม่ก็ยังเป๋น