เด้งแบบนี้คับแล้วก็ไม่เข้าวินโดว์เลย มีแค่เมาส์กับจอดำๆ
เข้าเซฟโหมด ก็ไม่ได้

Lsass.exe-Bad Image

The app or dll C:\windows\system32\cryptdll.dll is not a
valid windows image, check against install diskette.