ลง FM2009 ไม่ได้อาครับ ช่วยดูให้ทีครับ
ตัวCRACKชื่อ fm91_t1.exeอาครัีบ
มันขึ้นอย่านี้อาแก้ยังไงครับ