พอดีซื้อบอร์ดมาแล้วท่านที่ขายให้เค้าหยิบของ vista มาให้
ใครมีช่วยอับโหลดของ XP ให้ผมหน่อยนะคับอยากได้แบบแผ่นเต็ม
ขอบคุณชาว OCZ นะคับ