ตอนนี้ติด Driver Sony SZ42 ลงใน Windows Xp
ชื่อ Biometric Coprocessor กับ Mass Storage Controller
ใครมีช่วยหน่อยคับ