ใครต่อเกจวัดHDDเป็นบ้างหรือเกจวัดความร้อนเป็นบ้างผมต่อได้แค่เกจวัดCPU