คือ ตอนโหลด เข้าด่าน Evotion ไรหนิ แล้วมัน ค้าง ตอนโหลดอะครับ
ทำไงดี หรือมี สูตรโกงด่านไหมครับ