พอดีผมมือบอนไปตั้งพาวเวิร์ด user account ของ administartor แล้วจะมีวิธีเอาพาสเวิร์ตออกมั้ยครับ ช่วยแนะนำผมที ขอบคุณล่วงหน้าครับ