พอดีเพิ่งซื้อมา มา connect ได้ แต่พิมพ์ไม่ได้เลย ทำไงดี
แล้วkeyborad นี้มันใช้ใน boot camp ด้วยได้ป่าว