ไม่รุร้านอะ ใครรุจักร้านที่เชียงใหม่ ของเยอะหน่อย บอกทีนะครับ