คอมใช้หลายคน เข้าเว็บนึงประจำมันดันไปอีกเว็บนึง แก้ไงครับ