ตามหัวข้อเลย ผมไม่ค่อยจะเก่งคอมเท่าไหร่นัก แต่ได้แผ่นมา แล้วมันเร็วดีมาก (เคยใช้)
ตอนนี้ผมใช้ XP SP3