ไม่ทราบว่าแบบ Mobile Hub กับ Lighted Hub ต่างกันยังไงครับ

http://www.shop4thai.com/th/product/23977/

http://www.shop4thai.com/th/product/23980/