เรื่องนี้พ่อฝากถามมา

คือว่า จะอัพไบออส เป็นตัวเก่า ไม่ได้ ตอนนี้เป็นตัวไหม่สุด

มันเหมือนไม่ให้อัพ

ต้องอัพเวอร์ชั่นสูงกว่ามันเท่านั้น

ไม่ทราบมันเป็นที่อะไีรครับ

รุ่น Asus P5B-E เลยครับ