เนื่องจาก ตอนแรกเข้า Windows Xp Sp2 (Dark Edition v.4) ไม่ได้จึงได้ทำตัดสินใจจะ Format ซะ แต่แล้วพระเจ้าได้ทำการติด Acpi.sys ซึ่งแปลกจัง Format มาหลายทีพึ่งจะเจอ ใครแก้ได้ช่วยบอกผมที ขอบคุณมากครับ