คือ ผมเอาเจ้าตัว s41 ของผมไปเปลี่ยนเมนบอด (ตามที่ผมเข้าใจนะ) คือ กาดจอมันเสีย

พอกลับมาใช้เนี่ย

มันผิดปกติ คือ เวลาเราเล่นเกมแร็คเถื่อน แล้วออกมาเปิดเวปแต่ยังเปิดเกมค้างไว้อยู่

รู้สึกกะตุกมากมาย ทั้งที่ก่อนหน้านี้ หรือ ก่อนเปลี่ยนไม่เปนเลยสักนิด

ไม่ทราบว่ามีทางแก้ไขไหม หรือ เพราะความไม่เสถียรเหมือนเก่าครับ