เพราะลง ไดวเวอ่ร์ ตัวใหม่ๆ มัน เอ๋อๆๆ ยังไงไม่รู้เหมือน กนั
ช่วยดูหน่อย นะครับ