ผมเปลี่ยนการ์โจอเปน 4670 อะครับ ลงไดร้เวอเสดจะเล่น Cod5 จากที่เซฟไว้ ละเข้าเกมมันขึ้น Punkbuster disable คืออะไรครับ เล่นละเกมกระตุกมากกก